į pradžią turinys susisiekite  
Skaitiniai » Citatos
Apie laimę

Kai gyvenimo džiaugsmai ir vargai nesudrebina proto, 
kai jame nėra apgailestavimo ir neatsiranda negatyvumas;
kai visuomet jautiesi saugus;
tai yra didžiausia laimė.

Buda

 

Kad ir kas nutiktų mūsų kūno ar proto mikrokosmose arba išoriniame pasaulyje, galime tai priimti ne su įtampa, ne su užslopintu troškimu ar bjaurėjimusi, o visiškai laisvai, su šypsena, kylančia iš sąmonės gelmių.

 

Bet kokioje situacijoje - malonioje ar nemalonioje, pageidaujamoje ar nepageidaujamoje - nepatiriame nerimo, jaučiamės visiškai saugūs; nes suvokiame laikinumo dėsnį.

 

Tai yra didžiausia palaima.

 

Žinojimas, kad esi pats savo šeimininkas, kad niekas negali tavęs užvaldyti, kad su šypsena gali priimti viską, ką gyvenimas pateikia, yra tobula proto pusiausvyra ir tikrasis išsilaisvinimas.

 

Praktikuojant Vipasanos meditaciją kaip tik to galima pasiekti čia ir dabar. Ši tikroji pusiausvyra nėra paprasčiausias neigiamas arba pasyvus atsiribojimas. Tai ne aklas susitaikymas ar apatija bėgant nuo gyvenimo problemų, slepiant galvą smėlyje.

 

Ne, tikroji proto pusiausvyra yra tada, kai suvokiame visą problematiką ir visus tikrovės lygmenis.

 

William Hart "Menas gyventi" (Vipasanos meditacija; kaip jos moko S. N. Goenka)