į pradžią turinys susisiekite  
Skaitiniai » Citatos
Kvėpavimas

Kvėpavimas prasideda dar įsčiose. Tai yra išsiplėtimo ir susitraukimo ritmas, sujungtas pauzės momentais. Tai Visatos pulsas, ir nuo pat apvaisinimo mes esame juo.

 

Motinos kūne kvėpavimas yra vidinis judėjimas, bruzdančių ląstelių kvėpavimo procesas. Gimimo akimirką, pirmą kartą įkvėpus oro į plaučius, esame priimami į daiktų šeimą.  Staiga pasaulis atsiduria mumyse, ir mes atsiduriame pasaulyje. Įtraukiame orą į plaučius, ir akimirkai jis tampa mumis; atgal į pasaulį iškvepiame dalį to, kas tapo mumis.

 

Jauni kvėpuojame laisvai ir lengvai, ir kvėpavimas yra ūsų tyrumo ir bebaimiškumo ekspresija. Mums augant tas tyrumas pamažėle blėsta, mes kliuvinėjame už gyvenimo paspęstų spąstų ir nesąmoningai užsiveriame savyje, visų pirma užgniauždami kvėpavimą.

 

<...> Nesąmoningas kvėpavimo užgniaužimas rodo, kad išėjome iš gyvenimo ritmo. Užgniaužtas kvėpavimas – tai nesąmoningos pastangos pabėgti nuo išgyvenimų arba juos kontroliuoti. Jei įprantame šitaip kvėpuoti, kvėpavimas tampa paviršutiniškas, todėl imame giliai dūsauti, lyg mėgindami atsigauti. Jei sąmoningai įtempiame kūną, įtraukiame pilvą, kvėpavimas susispaudžia ir sunkiai juda krūtinėje. Jis pasidaro nelygus ir neritmingas, kai pakaitomis atsiveriame ir užsiveriame nuo patirties.

 

<...> Net nesimokydami sudėtingos kvėpavimo technikos, kurį laiką paprasčiausiai stebėkite, kaip dažnai užsiveriate nuo esminio ryšio su gyvenimu. Šis neįkainojamas pratimas paskatina sugrįžti į gyvenimo tėkmę. Kitas žingsnis yra leisti šiam atoslūgiui ir potvyniui judėti  per mus – švelniai pergrupuoti kvėpavimą ir vėl padaryti jš ramų ir lygų, kad jis palaipsniui paremtų mūsų veiksmus. Šį procesą plėtojame asanų pratybose, išlygindami ir nuramindami kvėpavimą.

 

Susidūrę su įtampa raumenyse ir sudėtingomis pozomis, išmokstame kvėpavimu sušvelninti tą įtampą. Kai meditacijos metu apninka liūdesys ar emocijos, įkvėpdami ir iškvėpdami suteikiame šioms emocijoms erdvės.

Negalime kontroliuoti to, kas mums nutiks, tačiau galime kontroliuoti savo atsaką į įvykius. Atsiverti ar užsisklęsti, sušvelninti ar užgniaužti – štai kur slypi mūsų valia pasirinkti.

 

Donna Farhi „Gyvenimas su joga“