į pradžią turinys susisiekite  
Skaitiniai » Pritči. Pamokančios istorijos
Pasakojimas apie nepaprastą moters jėgą

Į išminčių kreipėsi moteris. Jai reikėjo patarimo. Jos vyras, kažkada buvęs labai mylintis ir švelnus, buvo pašauktas į karą. Iš jo grįžo gyvas ir sveikas, bet jau visiškai kitas žmogus. Jis buvo užsidaręs, šiurkštus, grubus. Šeimoje tvyrojo įtampa...

plačiau
 
Vėžlys ir žuvys

Yra dalykų, kuriuos suprasti gali ne visi. Nėra jiems pasiruošę, arba neturi tinkamų gebėjimų, gal jų interesai nukreipti visai kitur ar tiesiog jiems to nereikia. Tai nėra ko visiems iš eilės ir piršti savo nuomonę...

plačiau
 
Kas tu toks? Kur eini ir dėl ko?

Kartą kelią saugantis karys sustabdė budistų vienuolį. Išsitraukęs kardą, rūsčiai paklausė:

- Kas tu toks? Kur eini ir dėl ko?
Akimirką pagalvojęs, vienuolis susidomėjo:

plačiau
 
Kuo žmogui padėti?

Eina keliu išminčius su mokiniais. 

Mato: duobė. Duobėje – asilas, o valstietis vis bando ir bando jį ištraukti, tik vis jam pritrūksta jėgų. 
Išminčius linkteli mokiniams, jie visi greit puola ir ištraukia gyvūną...

plačiau
 
Pokalbis su kirpėju

Vienas žmogus atėjo į kirpyklą, kad jį apkirptų ir nuskustų. Pokalbis su kirpėju pasisuko apie Dievą.

Kirpėjas tarė:

- Ką jūs besakytumėte, aš netikiu, kad Dievas yra.

- Kodėl? – paklausė klientas.

plačiau
 
Pranašystė ir karma

Gyveno du broliai. Jie nuvyko pas astrologą ir šis pasakė, kad pirmasis jų numirs po pusmečio, o antrasis – taps karaliumi. Pirmasis kilniai priėmė šią žinią ir pasišventė dvasinėms praktikoms ir askezei, kad pasiruoštų išėjimui. 

Antrasis labai apsidžiaugė ir ta proga pradėjo švęsti...

plačiau
 
Turistas

Į Himalajus atvykęs europietis turistas aplankė kalnų oloje gyvenantį išminčių ir nusistebėjo, kad jo būste yra tik viena knygomis ir paveikslais apstatyta patalpa, kurioje visi baldai – tik stalas ir plati lentyna.

- O kur tavo baldai, daiktai? – paklausė turistas...
 

 

plačiau
 
Saga

Gyveno kartą paprastas žmogus paprastą savo gyvenimą. Kartą jis nusprendė daryti gerus darbus, galvodamas, kad "reikia gi kažkaip gelbėti savo karmą".

Darė darė tuos gerus darbus, bet jokių žymesnių permainų savo gyvenime nepastebėjo...

plačiau
 
Tyla - tai ne garsų nebuvimas

Kartais dėl lankytojų antplūdžio vienuolyne kildavo triukšmas.

Tai erzino mokinius, bet ne mokytoją, kuriam, atrodė, vienodai patinka ir tyla, ir šurmulys...

plačiau
 
Baimė - tai tikėjimas blogio triumfu

- Kur tu eini? – paklausė keliauninkas sutikto Maro.

- Traukiu į miestą. Turiu numarinti penkis tūkstančius žmonių...

plačiau
 
1   2   3   4   10  sekantis  >>