į pradžią turinys susisiekite  
Skaitiniai » Pritči. Pamokančios istorijos
Istorija apie vidinę ramybę

Pavargęs nuo triukšmingo ir neramaus miesto, vienas žmogus nusprendė rasti tylią vietą meditacijai.

 

Jis atvyko į mišką, bet negalėjo ten susikaupti, nes jam trukdė žiogelių čirškesys. Tada nuėjo į miško gilumą, bet ten labai garsiai čiulbėjo paukščiai. Ieškodamas tylos žmogus įlindo į olą – čia buvo  tylu, bet jį erzino kažkur kapsinčio vandens lašai.

 

Tada jis pasistatė namelį su gera garso izoliacija, užsidarė visus langus ir duris ir sėdo medituoti. Spengiančioje tyloje vis garsiau buvo girdimas „tik-tak, tik-tak...“. Žmogus griebė laikrodį ir sviedė jį į sieną.

 

Atsisėdo, nurimo, giliai įkvėpė, patenkintas, kad pagaliau bus tylu, bet... „tuk-tuk, tuk-tuk...“, - krūtinėje, atrodė, vis garsiau ir garsiau plakė širdis.

 

Istorijos moralas: visos problemos, kaip ir jų sprendimai, yra mūsų pačių viduje, o ne kažkur išorėje. Nėra prasmės ieškoti gero ten, kur mūsų nėra. Geriau yra mokytis surasti teigiama ten, kur esame.