į pradžią turinys susisiekite  
Skaitiniai » Pritči. Pamokančios istorijos
Jėga kantrybėje

Kartą mokinys paklausė išminčiaus: kodėl jums visur sekasi, kokia yra jūsų paslaptis?

 

- Kryptingai sutelktoje kantrybėje, mano drauge.

 

- Bet aš galiu pateikti aibę pavyzdžių, kai tai neveikia, - atsakė mokinys.

 

- Pavyzdžiui?

 

- Pavyzdžiui, nešioti vandenį rėtyje. Kiek beneši, vis tiek nieko neparneši!

 

- Tu neteisus, - papriešaravo išminčius, - tiesiog reikia paimti rėtį ir sulaukti žiemos.