į pradžią turinys susisiekite  
Skaitiniai » Pritči. Pamokančios istorijos
Kas tu toks? Kur eini ir dėl ko?

Kartą kelią saugantis karys sustabdė budistų vienuolį. Išsitraukęs kardą, rūsčiai paklausė:

- Kas tu toks? Kur eini ir dėl ko?
Akimirką pagalvojęs, vienuolis susidomėjo:
- Galiu užduoti tau klausimą?
- Gali, - leido rūstusis karys.
- Kiek tau moka per savaitę?
- Du dubenis ryžių.
- Aš mokėsiu tau keturis dubenis ryžių, jeigu kasdien man užduosi šiuos klausimus...