į pradžią turinys susisiekite  
Skaitiniai » Pritči. Pamokančios istorijos
Molinis ąsotėlis

Gulėjo lovoje ligonis. Jį kankino troškulys, bet atsikelti žmogus nepajėgė, o artimųjų namuose nebebuvo.

Ligonis taip blaškėsi, kad jį išgirdo net molinis ąsotėlis, sovėjęs ant stalo. Bet kaipgi jam, moliniam daiktui, pasiekti ligonį?

 

Gerti... gerti... vėl ir vėl buvo girdimas šnabždesys. Sukaupęs neapsakomą jėgą ąsotėlis pajudėjo iš vietos ir pariedėjo tiesiai prie lovos, kurioje gulėjo ligonis. Šis atsimerkė ir nustebo. Ištiesė ranką, paėmė ąsotėlį ir pridėjo jį prie sudžiūvusių lūpų. Deja, šis buvo tuščias.

 

Iš visų jam dar likusių jėgų nusivylimo bei pykčio vedamas žmogus sviedė ąsotėlį ant grindų. Vienintelis, norintis jam padėti, sudužo į šipulius.

 

Istorijos moralas: nepaversk žmogaus, bandančio tau padėti, į molio gabalus. Visada būk dėkingas už tau suteiktą pagalbą, kad ir kokia menkavertė ji būtų.