į pradžią turinys susisiekite  
Skaitiniai » Pritči. Pamokančios istorijos
Tiesos paieškos

Papuolė išminčius į dangų.

- Kaip tu pragyvenai savo gyvenimą? – paklausė angelas.

- Aš ieškojau tiesos.

- Tai gerai! – pagyrė angelas. Pasakok, kaip tu jos ieškojai.

 

- Aš žinau, kad žmonių sukaupta išmintis užrašyta knygose, todėl daug skaičiau. Angelas nusišypsojo.

- Dangiškos išminties suteikia religija, todėl studijavau šventraščius ir vaikščiojau į bažnyčią. Angelo šypsena tapo dar šviesesnė.

- Aš daug keliavau, ieškodamas tiesos. Angelas palingavo galva.

- Aš mėgau kalbėtis ir diskutuoti su kitais išminčiais. Juk tiesa gimsta ginčuose.

Išminčius nutilo, o angelas staiga surimtėjo.

 

- Argi aš kažką ne taip dariau? – nustebo išminčius.

Viską tu darei teisingai, tik nieko dar nepasakei apie meilę, - tarė angelas.

- Aš neturėjau laiko meilei, aš ieškojau tiesos! – išdidžiai atsakė išminčius.

- Ten, kur nėra meilės, ten nėra ir tiesos, - atsakė nusivylęs angelas. Ir giliausia tiesa gimsta iš giliausios meilės...