joga

Tiesiog dar viena WordPress svetainė

joga

Tiesiog dar viena WordPress svetainė

Visų jogos rūšių esmė turėtų būti panaši – palaipsniui atskleisti žmogaus savybes, kurios leidžia suprasti ir pajusti žmogaus savirealizacijos, būties prasmę, susijungti su Kosmine sąmone, Tiesa, Dievu, Šviesa ar bet kuriuo kitu vardu, kuriuo galima pavadinti Amžinąją Būtį.

Pagrindinė jogos užduotis – dvasinis žmogaus augimas, harmoningas tobulėjimas.

Hatha joga – labai svarbi jogos pakopa, tapusi PAGRINDU kitoms jogos rūšims.   Ji susideda iš šatkarmų (valymosi būdų), asanų (pratimų kūnui), pranajamos (kvėpavimo tecnnikų), atsipalaidavimo technikų.

Radža joga – čia pagrindinis dėmesys skiriamas koncentracijos, meditacijos technikoms, kontempliacijai (ypač intensyvūs vertybių, kurias žmogus nori įsisavinti, apmąstymai). Tai fizinės ir protinės kontrolės mokslas ir praktika, dažnai vadinamas „karališkąja joga“. Tai yra visapusiškas emocijų bei minčių kontroliavimo metodas, keičiantis psichinę ir fizinę energiją į dvasinę.

Karma joga – veikimo joga. Teigiama, kad mūsų gyvenimas yra praeityje atliktų veiksmų padarinys. O savo veiksmais DABAR formuojame savo ateitį… Priimdami sąmoningus nesavanaudiškus sprendimus  mes galime kurti savo ateitį, kurioje bus mažiau egoizmo ir mažiau blogio. Taip mokomės  pasiaukojimo, nesitikint jokio atpildo ar naudos. Veikimas, neprisirišant prie savo veiklos vaisių, išugdo tauresnius jausmus.

Džniana joga – išminties ir žinių kelias, proto joga. Patrauklu tiems, kas viską grindžia protu ir intelektu. Džniana jogai yra ir mokslininkai, ir praktikai, nuodugniai studijuojantys jogos raštus, filosofiją. Tai  sunkiausias kelias, reikalaujantis begalinės valios ir intelekto.

Bhakti joga – dvasinio pasišventimo (atsidavimo) kelias. Jogos tikslų čia siekiama per meilę aukštesnėms jėgoms. Tai širdies ir atsidavimo kelias. Žmogus visame kame mato Dievą, stengiasi viską mylėti ir toleruoti. Emocijos čia virsta atsidavimu. Maldomis, garbinimu ir ritualais jie paskiria save Dievui, keisdami savo emocijas ir leisdami joms tekėti į besąlyginę meilę ir dvasinį atsidavimą.

Tantra joga – ritualo kelias. Tantra jogos praktika, pasitelkdama ritualus, moko pajusti šventumą visur, kiekviename mūsų veiksme. Tai pati ezoteriškiausia atšaka – ji traukia tuos, kuriems patinka ceremonijos ir ritualai. Masinės informacijos priemonės be galo sureikšmino sekso ritualus, kad dabar tantra jogoje sekso randama kur kas daugiau nei yra ištiesų.

Joga gali užsiimti bet kurio amžiaus, profesijos, socialinės padėties, religijos ar tautybės žmonės.  Jogoje nėra nieko mistiško, šios sistemos rezultatais gali mėgautis kiekvienas.

Joga žmogui duoda be galo daug, bet reikalauja iš jo taip pat. O reikalauja ji savidisciplinos, sistematiškumo, kantrybės.