Tai – žemė, šaknys, įsižeminimas, išlikimas, kūnas, maistas, materija, pradžia.

Mūsų kelionė stuburu prasideda stuburgalyje, pirmosios čakros namuose. Tai yra visos mūsų sistemos pamatas: statybinis blokas, ant kurio laikosi visos kitos čakros. Muladharą atitinka žemės elementas ir visi kiti žemiški dalykai, tokie kaip mūsų kūnas, sveikata, išlikimas, materiali ir piniginė egzistencija, gebėjimas susitelkti ir patenkinti poreikius.

Šis centras yra pavaizduotas kaip keturlapis lotoso žiedas, kurio viduje nupieštas kvadratas. Tai gali simbolizuoti keturias kryptis bei tvirtą materialaus pasaulio pagrindą, kurie daugelyje pasaulio sistemų vaizduojami kvadratu. Šiame kvadrate yra nedidelis trikampis, kurio viršūnė nukreipta žemyn iš energijos kolonos, atstovaujančios sušumnai. Tai simbolizuoja šios čakros žemyn nukreiptą galią. Trikampyje aplink į viršų nukreiptą Šivos lingamą yra susiraizgiusi kundalini.

Pirmoji čakra yra kundalini namai ir poilsio vieta. Su šiuo centru galima susieti dramblio galvą turinčią dievybę Ganešą, kliūčių dievą, nes jis yra „įsižeminęs“. Pilnu pilvu ir visiškai patenkintas savo materialumu. Kvadrato centre yra mantros lam simbolis, kuriame, kaip tikima, yra šios čakros esmė.

Kūne pirmoji čakra yra ties stuburgaliu, ar, dar tiksliau, tarp lyties organų ir išeinamosios angos. Ji susijusi su stuburo dalimi, vadinama uodegikauliu. Kūne ši čakra yra susijusi su kietojo pavidalo materija, ypač kaulais, tiesiąją žarna (kuria keliauja kietos perdirbtos medžiagos) ir apskritai visu kūnu.

Čakros yra energijos sūkuriai. Pirmosios čakros lygmenyje šis sūkurys yra pats tankiausias iš visų kitų čakrų lygmenų. Tai tamas pačioje jo esybėje: ramus, inertiškas. 

Ir vis dėlto ši materija yra mūsų darnios realybės pagrindas. Mes negalime nuo jos atsiriboti, nes esame iš jos sudaryti. Be kūno neįmanomas mūsų egzistavimas, kūno neigimas reiškia ankstyvą mirtį. Taip pat negalime neigti ryšio su Žeme, kurioje gyvename bei jos svarbos mūsų ateičiai. Pagrindo neigimas, nepakankamas dėmesio skyrimas jam reiškia nestabilius pamatus. Šios čakros paskirtis yra pamatų sutvirtinimas. 

Jei judėsime kitų čakrų link nesubalansavę pirmosios, mūsų augimas bus be šaknų, be pamato, jam trūks tikram augimui būdingo stabilumo.

Kai mūsų išlikimui gresia pavojus, jaučiame baimę. Baimė yra pirmosios čakros demonas, ji priešinasi saugumo jausmui, kurį sukuria idealiai subalansuota pirmoji čakra.

Nors žengdami kiekvieną žingsnį savo pėdomis mechaniškai liečiame žemę, šis sąlytis yra tuščias, jei esame atsiskyrę ir praradę ryšį su kojų ir pėdų pojūčiais. „Įsižeminimas“ – tai pirmosios čakros atvėrimas, susiliejimas su žemės trauka, panirimas į kūno gelmes. Jei mūsų neveiks žemės trauka, būsime nestabilūs; praradus savo centrą į mūsų galvą ateina kvailumas, neša vėjas ar skraidome padebesiais. Prarandame galimybę priimti, turėti, išlaikyti. Būdami tokios būsenos jaučiamės bejėgiai.

šaltinis – Anodea Judith „Gyvenimo ratai. Kaip naudotis čakrų sistema“

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį

Prisijunkite prie mūsų adresų sąrašo, kad gautumėte naujausias ir naujienas iš mūsų komandos.

You have Successfully Subscribed!