Jogos filosofijos pradininku laikomas legendinis išminčius Maharišis Patandžalis („pat“ reiškia „nusileidęs iš dangaus“, „anjali“ – plaštakų padėtis, dėkingumo mudra). Tikroji išminčiaus gyvenimo istorija yra susipynusi su mitais. Įvairūs šaltiniai teigia, kad jis gyveno  II – IV a pr. m. e. 

„Joga sūtra“ – žinomiausias jogos klasikos veikalas, kurio pagrindas – daug tūkstantmečių jogų praktikuotos žinios, kurias Patandžalis apibendrino ir susistemino. Pati joga egzistavo ir iki tol. Veikalas parašytas sanskrito kalba, logiškai ir filosofiškai. Žodis „Sūtra“ išvertus iš sanskrito kalbos reiškia „siūlą“. Taigi „Sūtros“ ir dabar turėtų būti tuo siūlu, ant kurio laikosi jogos mokymas.

Kūrinį sudaro 196 aforizmai. Taip lakoniškai išdėstomi esminiai sistemos teiginiai. Norint juos adekvačiai suprasti, būtina atsižvelgti į tradicinius išplėstinius komentatorių traktatus.

Per tūkstantmečius „Yoga Sūtra“ susilaukė daugybės komentarų, tarp kurių minėtini reikšmingiausi: Vyasa „Yoga Bhashya“ (IV a.), Vihaspati Mishra „Tattva-Vishyaradi“ (IX a.), Bhoja Vritti „Bhodja Raja“ (XI a.), Vijnana Bhikshu „Yoga-Varttika“ (XVI a.), Swami Vivekananda „Raja yoga“ (XIX a.). Daug komentarų yra parašyta XX amžiuje. Tai yra visiems prieinami šaltiniai. 

„Joga Sūtra“ visų pirma yra filosofinis traktatas, analizuojantis žmogaus psichinio patyrimo struktūrą. Joga, pasak Patandžalio, – tai kryptingos pastangos sutramdyti jausmus bei protą ir įvaldyti fizinę bei psichinę žmogaus prigimtį, išlaisvinant jo sąmonę nuo bet kokių kūno, jausmų bei proto apribojimų, atskleidžiant bei puoselėjant kiekviename žmoguje glūdintį dieviškąjį pradą.

Patandžalis kaip jogos pagrindą aprašo 8 jogos pakopas – Jamą, Nijamą, Asaną, Pranajamą, Pratjaharą, Dharaną, Dhianą ir Samadhi. Kartais ši sistema vadinama aštanga, aštuonianare joga.

Jokių mums gerai žinomų asanų pavadinimų ar aprašymų tekste nėra. „Asana“ reiškia tvirtą ir patogią sėdėjimo pozą meditacijai („Sthira Sukham Asanam“). Asana čia nereiškia fizinio „pratimo“. Kad asana meditacijai taptų tvirta ir patogi, būtina įveikti įtampą ir pastangas. Taip galima geriau koncentruoti savo protą. 

„Joga Sūtros“ tekstą sudaro keturi skyriai (Pados):

*Pirmasis, „Apie kontempliaciją” („Samadhi Pada“), – skirtas jogos tikslams, formoms bei prigimčiai apibrėžti, čia aptariamos sąmonės modifikacijos ir įvairūs praktiniai jogos metodai.

*Antrajame skyriuje, „Apie jogos pratybas” („Sadhana Pada“), nagrinėjami konkretūs susitelkimo būdai bei priemonės, analizuojamos esminės egzistencinės kančios priežastys bei galimybės ją nutraukti.

*Trečiame skyriuje, „Apie jogos galias” („Vibhuti Pada“), aprašomi jogos pratybų metu pasireiškiančios transcendentinės galios ir būdai joms sužadinti.

*Ketvirtasis skyrius, „Apie išsivadavimą” („Kaivalya Pada“), atskleidžia išsivadavimo kelio filosofinius bei psichologinius aspektus.

Tai yra bazinis  jogos filosofijos tekstas, vertingas palikimas, turintis didžiulę įtaką jogai tiek Indijoje, tiek visame pasaulyje. Jame pilna Išminties, kuri yra Amžinoji – nepriklausanti jokiai epochai, aktuali visiems amžiams ir visiems žmonėms.

Yra žinomi išlikę dar du Patandžalio tekstai – Medicinos ir Sanskrito gramatikos („Mahabhashya“ ir „ Charaka prati sanskrita“).

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį

Prisijunkite prie mūsų adresų sąrašo, kad gautumėte naujausias ir naujienas iš mūsų komandos.

You have Successfully Subscribed!