Jogoje dirbama ne tik su grubiuoju (fiziniu) kūnu (Sthula šarira), bet ir su subtiliuoju kūnu (Sukšma šarira), turinčiu atskirą savo „anatomiją“. Siekiant pagrindinio jogos tikslo – išsilaisvinimo, dirbti su šia struktūra yra būtina.

Kai kurios „subtiliosios anatomijos“ sąvokos:

Nadi – t.y. kanalai, kuriais teka Prana, arba universalioji energija. Dažniausiai šaltiniuose sutinkamas Nadžių kanalų skaičius yra 72000, kurių pagrindiniai yra trys: Ida, Pingala ir Sušumna. Asanos ir pranajama yra pagrindiniai nadi kanalų valymo metodai.

Sušumna yra centre (atitinkanti stuburo kanalą), o abipus stuburo – Ida ir Pingala. Ida laikoma mėnulio energijos kanalu (intraversija, meditacija, miegas), Pingala laikoma saulės energijos kanalu (ekstraversija, aktyvumas, pasaulietinė veikla). Teigiama, kad visi energetiniai kanalai prasideda apatinėje pilvo dalyje esančioje kandoje. Ida ir Pingala baigiasi Ajna čakroje, o Sušumna eina iki Sahasraros. Sušumna kanalu kyla kundalini energija, dėl to jogas įgyja sidhi (ypatingų gebėjimų), eina link išsilaisvinimo.

Čakros – t.y. didžiausios pranos tėkmės koncentracijos vietos, energetiniai sūkuriai. Jos išsidėsčiusios atitinkamai fizinio kūno endokrininių liaukų arba nervinių rezginių vietose, bet tiesioginės sąsajos tarp fizinio kūno ir čakrų nėra. Įvairiuose tekstuose minimas skirtingas čakrų skaičius, bet dažniausiai vardijamos 7 čakros:

Muladhara. Ji yra dubens dugne. Elementas – žemė. Fizinis žmogaus stabilumas, saugumas, išgyvenimo instinktai. Mantra Lam.

Svadhisthana. Apatinė pilvo dalis. Elementas – vanduo. Giminės pratęsimo instinktas, realizacija. Mantra Vam.

Manipura. Bambos sritis. Elementas – ugnis. Socialinis žmogaus aktyvumas, saviraiška, valia, ryžtas. Mantra Ram.

Anahata. Krūtinės vidurys. Elementas – oras. Emocijos, jausmai, meilė. Mantra Jam.

Vishudha. Gerklės sritis. Elementas – eteris. Kūryba, kalba, bendravimas, išraiška. Mantra Ham.

Sahasrara. Virš viršugalvio. Sąmonė, transcendencija. Mantra Om.

Pagrindiniai čakrų aktyvavimo metodai yra mantros ir vizualizacija. Bet  čakros minimos ne visose jogos mokyklose. Kai kur išsilaisvinimo siekiama be čakrų atvėrimo.

Granthi. Iš esmės tai yra kliūtys laisvam energijos tekėjimui. Kad pasiektų Sahasrarą, kundalini energija turi praeiti per tris pagrindinius granthi (psichologinius mazgus arba prisirišimus). Kiekvienas granthi atitinka tam tikrą sąmonės būseną, arba prisirišimą, kuris trukdo kelyje į aukštesnę sąmonę.

  1. Brahma granthi (muladhara čakroje) simbolizuoja prisirišimą prie materialaus pasaulio: fizinio kūno, materialių gėrybių ir t.t. Jis yra susijęs su Tamas guna, t.y. su negatyvumo, neišmanymo, apatijos ir inertiškumo būsena, puikybe, bukumu. Visa tai neramina ir trukdo protui susikaupti.
  2. Višnu granthi (anahata čakroje) reiškia emocinį prisirišimą prie tradicijų, daiktų ir žmonių, įskaitant gimines ir draugus, visuomenę, šalį, pasaulį, įvairias dvasines organizacijas. Jis daugiau susijęs su Radžas guna, t.y. aistros ir įtemptos veiklos tendencija. Žmogus išgyvena pavydą, svarbumo jausmą, o kartu ir kaltę.
  3. Rudra granthi (ajna čakroje) simbolizuoja prisirišimą prie psichikos jėgų ir savo proto minčių, vaizdinių, mistinių idėjų ir koncepcijų, pvz. telepatijos, aiškiaregystės, sidhi  ir kitų proto fenomenų.  

Kundalini negali pradėti ir tęsti savo kilimo, kol nebus nugalėti granthi – arba kol gyvuos prisirišimai, betarpiškai susieti su viskuo, ką mes pripratome vadinti savo asmenybe, įpročiais, savybėmis, troškimais. Kartu visi trys granthi sudaro iliuzijomis supintą samskaros kompleksą. Granthi padeda nugalėti gyvenimas pagal jamos ir nijamos principus.

Kundalini. Ši energija yra vaizduojama kaip muladhara čakroje tris su puse karto susisukusi snaudžianti gyvatė. Kol ji snaudžia, žmoguje yra stiprus individualumo ir koncentracijos į save jausmas – Tamaso gunos veikimas.  Pažadinti ją galima jogos technikų pagalba, ir tuomet ji kyla aukštyn Sušumna kanalu iki Sahasrara čakros, vesdama jogą dvasinės realizacijos keliu.

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį

Prisijunkite prie mūsų adresų sąrašo, kad gautumėte naujausias ir naujienas iš mūsų komandos.

You have Successfully Subscribed!